Konsultanti

Kontakt

Banja Luka
Glavna kancelarija

Sarajevo
Terenska kancelarija

Trebinje
Terenska kancelarija

Silba Ajdarov
Izvršni direktor i BIP Program koordinator za BiH
Belma Hadžimahmutović
BIP Program menadžer
Slobodan Vulešević
BIP Program menadžer
Kralja Petra I Karađorđevića
78 000 Banja Luka, BH
mob: +387 61 341 582 Ložiona bb
89 000 Trebinje, BH
fax:+387 51 216 238
tel: +387 59 270-071
mob: +387 65 544 986
fax: +387 59 270-071
mob: +387 65 589 394