Konsultanti

Mreža lokalnih partnera / konsultanata

Obzirom da je BIP projektno orijentisana organizacija, te da kroz svaki pojedinačni projekat radi na povezivanju partnera sa odgovarajućom stručnošću tako je i za potrebe ovog projekta realizovana saradnja sa sljedećim organizacijama:

  1. Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RAUSK) za područje Bihaća,
  2. Regionalna razvojna agencija za Centralnu BIH (REZ) za područje Zenice,
  3. Centar za istraživanje i studije GEA Banja Luka,
  4. Biznis edukacijski centar - BSC Srebrenica,
  5. Lokalna Razvojna Agencija Žepče - RAŽ Žepče

Na  ostalim lokacijama rade individualni konsultanti (iskusni preduzetnici, stručnjaci u oblasti poduzetništva i profesori koji sudjeluju u programu učeničkog poduzetništva) tako da ovaj program vodi 11 konsultanata uz podršku još sedam  mentora/konsultanata već certificiranih od strane BIP-a. Predviđeno je da kroz ovaj program, do polovine 2015. godine, prođe oko 700 osoba. Očekivanja BiP-a su da će se najmanje 100 osoba uključiti u neku poslovnu djelatnost i generisati prihod za svoju porodicu.

Podržavajući otvaranje novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini BIP BiH je, kroz ovaj program, u periodu januar– avgust 2013.,  organizovao 24  obuke u 13 gradova u cijeloj BiH.

Treneri koji su vodili ove obuke su, koristeći BIP-ovu metodologiju, obučili 403 potencijalna preduzetnika, većinom nezaposlene mlade osobe do 35 godina starosti (žene bez starosne granice). Iskusni preduzetnici, vlasnici kompanija pružili su podršku ovom program i podijelili svoja iskustva sa budućim kolegama. Program su, svojim prisustvom na obukama, podržali i službenici lokalnih samouprava u kojima su se organizovale obuke, a koji se u svojim odjeljenima bave razvojem lokalnog preduzetništva.

U ovom periodu BIP BiH je, kroz Fondu za registraciju biznisa direktno pomogao registraciju 9 kompanija (preduzeća, zadruga i obrta) te tako pomogao zapošljavanju 11 osoba.

Statististika ovog programa za period januar– august 2013. godine pokazuju da su od  403 učesnika obuka 259 ili 64% bile žene. Ovo znači da žene u BiH pokazuju veliki interes za započinjanjem vlastitog posla. Od 403 učesnika njih  368 ili 91% su bili nezaposleni što znači da imaju malo ili nimalo radnog iskustva i da će imati poteškoće na loklanom tržištu rada. Kada je u pitanju obrazovanje 196 il 48,64% učesnika ovih obuka imaju završen fakultet, a  185 njih odnosno  45,91% završili su srednji školu.

BIP je, nakon istraživanja problema preduzetništva u BiH, sumirao osnovne probleme koji predstavljaju prepreku svim mladim preduzetnicima koji počinju posao. Ovi problemi su istaknuti na svim BIP-ovim obukama za pokretanje posla, a sistemski bi trebalo pristupiti i njihovom rješavanju.