Program rasta i razvoja

Program poslovnog rasta je novi program BIP-a BiH čiji su korisnici mikro, mala i srednja preduzeća  koje rade više od godinu dana i koja imaju potencijal za rast i razvoj s fokusom na izvoz. U ovom višefunkcionalnom programu do sada je učestvovalo pet kompanija iz BiH i 26 kompanija iz Srbije.

Cilj implementacije Programa poslovnog rasta jeste da vlasnik/menadžer uz saradnju sa konsultantima:

  • Procjeni trenutnu situaciju i mogućnost rasta i razvoja kompanije;
  • Prepozna pravac u kome poduzeće može ostvariti rast i
  • Ostvari plan rasta svoje kompanije

Stavovi vlasnika/menadžera su ključni elementi za rast i razvoj svake firme i na njima se kroz cio Program insistira, dok je fokus na mišljenju klijenta i kvalitetu procesa proizvodnje, prodaje i proizvoda. Pri implementaciji programa analizirat će se trenutna situacija u  kompaniji zatim konkurencija, odnos sa dobavljačima i kupcima te  definisati ciljevi i do kraja programa, uz podršku konsultanata, izraditi plan po kome će menadžeri/vlasnici realizovati planirane aktivnosti.

Učešće kompanija u programu, ujedno je odlična prilika da menadžeri/vlasnici kompanija, u grupnom radu, razmjene mišljenja i iskustva, savjetuju jedni druge, pronalaze zajednička rješenja za poboljšanje poslovanja i uspostavljaju međusobnu poslovnu saradnju.

I ciklus
Poslovanje i kontinuirano unapređenje poslovnih procesa po BIP metodologiji rada:

U BIH-a ovaj program počinje na jesen 2013. godine.

Traje 3 mjeseca za kompanije koje se uključe u ovaj process (obrti, preduzeća, zadruge).

  • Korisnik programa (kompanija) i BIP-ov konsultant prije početka rada potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama, tajnosti podataka i sl.
  • BIP-ovi certificirani konsultanti posjećuju kompanije i rade individulano sa menadžerima/vlasnicima kompanija na programu u trajanju od 8 sati između radionica (raspoređenih u nekoliko dana).
  • Kompanije aktivno učestvuju na zajedničkim radionicama u cilju unapređenja poslovnih procesa (ukupno 3 radionice)
  • Grupa za rad na zajedničkim  radionicama je 5-15 kompanija.